Zarząd
image

 


 

 

 

 


BEATA KORNACKA
Prezes Zarządu - Współwłaściciel Ostrowski Arms sp. z o.o.  

 

Absolwentka studiów MBA przy Polskiej Akademii Nauk - Zarządzanie i Marketing
w ramach programu TEMPUS pod auspicjami:

 • London Bussines School
 • Uniwersytet w Rotterdamie


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego - magister psychologii.

Ekspert do spraw:

 • sprzedaży
 • negocjacji
 • klientów korporacyjnych


Od roku 1994 związana z rynkiem finansowym.

Kariera od stanowiska handlowca do Dyrektora Handlowego na Polskę w korporacjach o zasięgu światowym.

Zarządzała strukturami handlowymi powyżej 100 osób.

Od 2008 roku związana z Ostrowski Arms.

Pełnomocnik ds. kontroli exportu w Ostrowski Arms sp. z o.o.

UPRAWNIENIA
Ustawowo wymagane uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu.


image


 

 

 

 

 


ANDRZEJ OSTROWSKI
CEO - Chief Executiwe Officer

Expert Government Relations & Public Affairs For Strategic Projects

Kreujący postawę w życiu:
"Ponad podziałami z Szacunkiem wobec innych Kultur, Wyznań, Narodowości..." 


1992 - obecnie 
Ostrowski Arms sp. z o.o. 
Założyciel firmy Ostrowski Arms w 1992r. 

1997 - 1998 
Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim w oparciu o program: Ministerstwa Obrony Narodowej RP, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Kancelarii Prezydenta RP, Ambasady USA w RP - uczestnik.


1985 – 1987 
Służba Wojskowa 
- Techniczna Szkoła Wojsk Lotniczych
- Wojskowa Jednostka Wojsk Lotniczych


1980 - 1984 
Technikum Mechaniki Precyzyjnej i  Automatyki Przemysłowej

 
 

I. STANOWISKA


2002 – 2004 
Współpracownik - Doradca Przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego w Senacie RP


2002 –  obecnie
Doradca d/s Kontaktów z Rządem i Parlamentem Prezesa Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
/Nominacja - Oficjalnym Aktem/


2006 – 2008 
Vice Prezes Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych


2003 - 
NOUR USA Ltd. 
Government Public Relations & Public Affairs For Strategic Projects dla Prezesa Konsorcjum Amerykańsko - Bliskowschodniego NOUR USA Ltd. 


2011 - obecnie
Akredytacja dziennikarska dla 4 magazynów militarno - obronnych


1998 
W okresie kadencji Rządu AWS RP Premiera Jerzego Buzka rozpatrywany przez Radę Nadzorczą Zakładów Zbrojeniowych BUMAR Łabędy na stanowisko Vice Prezesa ds. Marketingu

 

 

II. REFERENCJE - WAŻNIEJSZE POPROWADZONE PROJEKTY 


Największy kontrakt gospodarczy zawarty pomiędzy Rządem Polski i Departamentem Stanu USA - Zakup samolotów wielozadaniowych F-16 dla Sił Zbrojnych RP /rok 2002 - 2003/
 

Autor i szef projektu Government Public Relations & Public Affairs For Strategic Projects z przedmową Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i wystąpieniem obecnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz wystąpieniami Ministrów Rządu RP i liderów głównych polskich ugrupowań politycznych zarówno koalicji rządowej jak i opozycji parlamentarnej na rzecz decyzji dla największego kontraktu gospodarczego zawartego przez Rząd Polski z Departamentem Stanu USA na zakup samolotu wielozadaniowego F-16 dla Sił Zbrojnych RP.

Zebrane wypowiedzi Prezydenta RP oraz zaproszonych liderów reprezentujących główne ugrupowania polityczne w Polsce - zarówno koalicji rządowej jak i opozycji parlamentarnej - wypowiadając się na temat realizacji kontraktu podkreślają suwerenność tej decyzji oraz wykazują jedność polskich ugrupowań politycznych ponad podziałami politycznymi dla spraw obronności Polski.

 

Znaczniki Molekularne ISOTAG /rok 2003/

Technologia opracowana dla Bezpieczeństwa Narodowego USA w Los Alamos Laboratory. Jedyna na świecie technologia pozwalająca w 100% stwierdzić fałszerstwo dla dowolnego produktu ze szczególnym uwzględnieniem walki z przestępczością zorganizowaną w sektorze paliwowo - naftowym, alkoholowym, węglowym i fałszerstw pieniędzy w Polsce.

Zakres obowiązków – Management i przedstawienie projektu przed przedstawicielami Rządu RP,  Administracją Państwową, Prezesem PKN ORLEN, Zarządem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Centralnym Biurem Śledczym - struktura walcząca z polską mafia i przestępczościa zorganizowaną.

Zaprezentowanie projektu znaczników molekularnych ISOTAG w Polsce było prawdopodobnie przyczyną wielu nieprawdziwych informacji medialnych o Ostrowski Arms.

 

RAPORT O STANIE POLSKIEGO LOTNICTWA WOJSKOWEGO /rok 2001/

„Raport o stanie polskiego lotnictwa wojskowego” - Opracowanie dla eksperckiego zespołu ds. obrony narodowej przed decyzją o wyborze samolotu wielozadaniowego dla Sił Zbrojnych RP. 

 

 


III. KNOW HOW w zakresie:

1. Uwarunkowania geopolityczne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionu Middle East i Półwyspu Arabskiego
 
2. Porozumienia bilateralne w obszarze Middle East
 
3. Zagadnienia kultury, narodowości, historii, religii i polityki zagranicznej w obszarze Middle East
 
4. Stosunki międzynarodowe 

5. Uwarunkowania polityki wewnętrznej RP 

6. Przemysły zbrojeniowe i problematyka międzynarodowych reżimów kontrolnych
 
7. Handel zagraniczny włącznie z obrotem specjalnym uzbrojeniem wojskowym

8. Pośrednictwo Handlowe | Branże Cywilne i Militarne | Reprezentowanie Firm w Polsce i Zagranicą | Business Development
 
9. Security 

10. Government Public Relations & Public Affairs For Strategic Projects  

 

IV. UPRAWNIENIA

1. Ustawowo wymagane uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu
 

2. Licencja II stopnia pracownika ochrony fizycznej uprawniająca do kierowania działalnością w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej
 

3. Licencja II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego uprawniająca do kierowania działalnością w zakresie zabezpieczeń technicznych
 

4. Manager Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony informacji niejawnej, polityki bezpieczeństwa firm i funkcjonowania kancelarii tajnych.
Zaświadczenie w oparciu o program Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych we współpracy z Kierownictwem Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Prywatną Wyższą Szkołą Biznesu i Administracji w Warszawie
 

5. Certyfikat ukończenia szkoleń z zakresu „Obrotu Specjalnego” zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki RP - Departament Kontroli Eksportu -  dofinansowanych przez Departament Stanu USA, w oparciu o Export Management Systems zajmujący się wdrażaniem procedur kontroli eksportu i importu towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa narodowego.

Zakres:

 • Obrót towarami o znaczeniu strategicznym
 • Wewnętrzny System Kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym
 • Klasyfikacja towarów o znaczeniu strategicznym
 • Zaawansowane wdrażanie Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK 44
   

6. Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego
Uprawnienia Państwowe RP po kursie byłych żołnierzy Specjalnej Jednostki Wojskowej 2305 GROM.

Jeden start w Reprezentacji Polski w Strzelectwie na Mistrzostwach Krajów Demokracji Ludowej w Czechosłowacji - 9 miejsce w konkurencji Pistolet Szybkostrzelny Sylwetkowy.

7. Instruktor Obrony
 

8. Kurs CMAS na Międzynarodową Licencję Płetwonurka 
 

9. Organizator i szkoleniowiec dla Wydziału Antyterrorystycznego Policji w 1991 roku pierwszej prezentacji i pierwszego szkolenia dla Strzelców Wyborowych na karabinie wyborowym III generacji, który w kilka lat później wszedł oficjalnie na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP i Wydziału Antyterrorystycznego.  
 

10. Jako Expert - Szkoleniowiec w zakresie Szkolenia Strzeleckiego, Uzbrojenia Strzeleckiego i Wyposażenia Specjalnego zaproszony przez Sztab Generalny WP na Zgrupowanie Kadry Dowódczej Jednostek Specjalnych Sił Zbrojnych RP.   

 

 

 

Copyright © - OSTROWSKI ARMS