Obrót Specjalny - Uzbrojenie, Broń, Materiały Wybuchowe, Technologie Podwójnego Zastosowania, Wyposażenie Specjalne Dla Wojska i Policji

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma OSTROWSKI ARMS sp. z o.o. z 22 letnią historią działalności posiada wszelkie prawem wymagane Rządowe Koncesje, Certyfikaty, Audyty i Uprawnienia m.in. do obrotu specjalnego uzbrojeniem, materiałami wybuchowymi, technologiami podwójnego zastosowania i wyposażeniem specjalnym dla wojska i policji na realizację kontraktów w Polsce i za granicą.


Ostrowski Arms sp. z o.o. świadczy również usługi pośrednictwa handlowego  w tematach 100% cywilno-gospodarczych jak i w Obrocie Specjalnym dla Firm nie posiadających wymaganych uprawnień, które chciałyby wykonać export – import w zakresie towarów lub usług sklasyfikowanych jako podlegające pod obrót specjalny z zagranicą.

 

Zapraszamy do Współpracy:
Firmy Polskie i Zagraniczne, Instytucje Państwowe, Przemysł, Ambasady - Przedstawicieli Wojska, Policji, Struktur podległych pod Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Kreatywne Osoby, Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy zainteresowanych współpracą.

 

Prezes Zarządu - Współwłaściciel
BEATA KORNACKA (MBA)                                                 

Właściciel & CEO
ANDRZEJ OSTROWSKI


Uprawnienia

 • Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych B-306/2003
  Obrót Specjalny Uzbrojeniem, Materiałami Wybuchowymi, Technologiami Podwójnego Zastosowania, Wyposażeniem Specjalnym dla Wojska i Policji
   
 • NCAGE 2156H - Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
   
 • ISO 9001 - 2009
   
 • Wewnętrzny System Kontroli PN - N 19001:2006
   
 • AQAP 2120:2009


Zakres Handlowy Ostrowski Arms w Obrocie Specjalnym  

 • Uzbrojenie
 • Broń
 • Amunicja
 • Materiały wybuchowe
 • Technologie podwójnego zastosowania
 • Wyposażenia Specjalne dla Wojska, Policji i Ochrony Rządu - Security 
  - Kamizelki kuloodporne
  - Hełmy kewlarowe kuloodporne 
 • Pośrednictwo handlowe
 • Export
 • Import
 • Consulting - Doradztwo 
 • Linie technologiczne
 • inne


USŁUGI

Profesjonalne i Specjalistyczne Szkolenia Wojskowych Jednostek Specjalnych i Security - Pełny zakres - prowadzone w Polsce i za granicą dla formacji polskich i zagranicznych.

 • ochrona ambasad
 • formacje ochronne i wojskowe jednostki specjalne - w Polsce i za granicą
 • formacje ochrony rządów i VIP
 • ochrona statków morskich
 • ochrona platform wydobycia ropy naftowej
 • formacje security


Obrót Specjalny

 • Towary, Usługi i Technologie klasyfikowane jako obrót specjalny
 • Pośrednictwo w Obrocie Specjalnym dla Firm nie posiadających wymaganych uprawnień


Zakres Doradczy

 • Consulting
 • Project Management
   

Zakres Public Relations w Obrocie Specjalnym i dla Przemysłu Zbrojeniowego

 • Public Relations
 • Public Affairs
 • Organizacja Seminariów i Konferencji
 • Współpraca z mediami
 • Reklama
 • inne 

 

Zapraszamy do współpracy


Copyright © - OSTROWSKI ARMS